מה באתר האיגוד

הרשות לניירות ערך

מחזיקים ברישיון מטעם הרשות לניירות ערך בין אם מדובר ברישיון יועץ\משווק או ברישיון לניהול תיקים מחוייבים לעבוד על פי כללי הרגולציה ובהתאם להנחיות החוק.
איגוד יועצי ההשקעות ומנהלי התיקים בישראל מאגד לראשונה את כל תיקוני החקיקה בתחום ומכלול החוקים והתקנות הנוגעים למקצוע ניהול ההשקעות. 
על מנת להגביר את הידע וההבנה בכל הנוגע לכללים ולתקנות הנוגעים למקצוע ביצענו חלוקה של התקנות והחוקים לפי סוגי הרישיון ובכך אנו מקווים למקד את בעל הרישיון בכל הכללים הנוגעים אליו ישירות.
על ידי הקפדה על כללי הרגולציה אנו מאמינים כי ניתן יהיה לשמור על רמה מקצועית נאותה ובמקביל להגן על בעלי הרישיונות שעלולים להפר את כללי הרגולציה גם עם לעיתים הדבר נובע מחוסר הבנה.
איגוד יועצי ההשקעות עומד לרשות חבריו ודואג לייצג את בעלי הרישיונות בכל הנוגע לעיניינם המקצועי. 

חוקים ותקנות הנוגעים ליועצי השקעות חוקים ותקנות הנוגעים ליועצי השקעות
מהות תפקידו של יועץ ההשקעות תלוי בעיקר בעובדה כי הוא אינו נושא זיכה לנייר ערך מבויים ועל כן יכול לאפשר ללקוח לקבל מתן ייעוץ אובייקטיבי לחלוטין ובכך ממליץ ללקוח על אפיקי השקעה המותאמים לצרכי הלקוח ולאופיו כמשקיע. יחד עם זאת על היועץ להקפיד על כללי רגולציה ברורים ולדאוג לכך שהלקוח מודע לפעולות עליו ממליץ ואף מסכים לכך מראש ובכתב. בחלק זה ריכזנו בצורה נוחה את כל ההנחיות , החוקים והתקנות הנוגעים למקצוע ייעוץ ההשקעות...
קראו יותר >
חוקים ותקנות הנוגעים למשווקי השקעות חוקים ותקנות הנוגעים למשווקי השקעות
משווק ההשקעות פועל גם הוא בהכוונת הלקוחות ליצירת תיק השקעות המותאם בצורה הטובה ביותר לצורכיהם ולאופיים, אך בניגוד לעמיתו היועץ למשווק ההשקעות ישנה זיכה לנייר ערך מסויים והוא למעשה מייצג גוף השקעות אשר יכול להפיק רווח מהמלצות המשווק. יחד עם זאת משווק ההשקעות חייב לאפיין את תיק הלקוח שלו על פי כללים ברורים של מקצועיות ורגולציה וימליץ ללקוחותיו רק לאחר שהשתכנע כי המלצתו ימטיבה עם צרכי הלקוח. משווק ההשקעות גם הוא...
קראו יותר >
חוקים ותקנות הנוגעים למנהלי תיקי השקעות חוקים ותקנות הנוגעים למנהלי תיקי השקעות
מנהל תיקי השקעות מנהל את ההשקעות בפועל ופועל על סמך ייפוי כוח אשר ניתן לו מהלקוח ועל פי שיקול דעתו. ייפוי הכוח של הלקוח מגדיר גם את גבולות הגזרה בהם ניתן למנהל התיקים חופש פעולה, גבולות אלו המגדירות את אחוזי החשיפה לכל אפיק הוגדרו בתיאום מראש עם הלקוח ולאחר שמנהל התיקים השתכנע כי אכן זהו התיק אשר עונה בצורה הטובה ביותר לצרכי הלקוח. מנהל התיקים מחויב לפעול באופן שוויוני כלפי כל לקוחותיו ומחויב לפעול על פי כללי רגולציה...
קראו יותר >
עדכוני חקיקה עדכוני חקיקה
בעמוד זה ריכזנו את כל עדכוני החקיקה וההוראות אשר נוגעות למקצוע ניהול ההשקעות כפי שמפורסם מעת לעת ע"י הרשות לניירות ערך והבורסה. עדכונים אלו מהותיים לביצוע תפקיד בעל הרישיון על מנת שיוכל תפקד בצורה המקצועית ביותר עבור לקוחותיו תוך שהוא מקפיד על שמירת הוראות החוק.  לרשימת עדכוני החקיקה והצעות החוק >>>
קראו יותר >