מה באתר האיגוד

חוקים ותקנות

חוק הייעוץ חוק הייעוץ
חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 והתקנות לפיו חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון מס\' 14), התש"ע-2010 נכנס לתוקף ביום 3 ביוני...
קראו יותר >
עדכוני חקיקה עדכוני חקיקה
בעמוד זה ריכזנו את כל עדכוני החקיקה וההוראות אשר נוגעות למקצוע ניהול ההשקעות כפי שמפורסם מעת לעת ע"י הרשות לניירות ערך והבורסה. עדכונים אלו מהותיים לביצוע תפקיד בעל הרישיון על מנת שיוכל תפקד בצורה המקצועית ביותר עבור לקוחותיו תוך שהוא מקפיד על שמירת הוראות החוק. הצעות לחקיקה, לחקיקת משנה,...
קראו יותר >
אכיפה מנהלית אכיפה מנהלית
 כל המידע אודות אכיפה מנהלית כפי שקבעה הרשות לניירות ערך. בדף זה אנו מפרטים עבורכם, בעלי הרישיון את מכלול הוראות האכיפה המנהלית ואת דרכי הטיפול בבעל רישיון המואשם כמפר מטעם הוראות האכיפה. חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א- 2011 ועדת אכיפה מנהלית - סדרי דין לעבודת...
קראו יותר >
מגבלות על בעל רישיון מגבלות על בעל רישיון
 בעמוד זה ריכזנו עבור בעלי הרישיון בישראל את רשימת המגבלות הנוגעות לבעל רישיון. מגבלות אלו נועדו בחלקם למנוע מצבים של ניגוד אינטרסים בין בעל הרישיון ללקוח. חובת רישוי: לא יעסוק אדם בניהול תיקי השקעות אלא אם כן הוא בעל רשיון מנהל תיקים, ואם הוא יחיד - הוא בעל רשיון ועובד בחברה שהיא בעלת רישיון...
קראו יותר >