מה באתר האיגוד
עמוד ראשי > חוקים ותקנות > עדכוני חקיקה

עדכוני חקיקה

בעמוד זה ריכזנו את כל עדכוני החקיקה וההוראות אשר נוגעות למקצוע ניהול ההשקעות כפי שמפורסם מעת לעת ע"י הרשות לניירות ערך והבורסה. עדכונים אלו מהותיים לביצוע תפקיד בעל הרישיון על מנת שיוכל תפקד בצורה המקצועית ביותר עבור לקוחותיו תוך שהוא מקפיד על שמירת הוראות החוק.
הצעות לחקיקה, לחקיקת משנה, ולהוראות

 
סטטוס: מונח על שולחן ועדת הכספים

הצעת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, (תיקון - פעילות מתן ייעוץ השקעות), התשע"א – 2011 בעניין ייעוץ השקעות כללי
סטטוס: אושר במליאת הכנסת בקריאה טרומית ביום 6.7.11 והועבר לדיון בוועדת הכספים

חוק ממשל תאגידי למנהלי קרנות ולמנהלי תיקים (תיקוני חקיקה), התשע"ב–2011
סטטוס: החוק אושר בקריאה שניה ושלישית במליאת הכנסת. תחילת החוק שישה חודשים מיום פרסומו ברשומות.

תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (דיווחים לרשות), התשע"א-2011
סטטוס: מונח על שולחן וועדת הכספים

טיוטא להערות ציבור: הצעת חוק להסדרת המתווכים בהשקעות, התש"ע- 2010
סטטוס: לאחר בחינת הערות הציבור הוחלט כי בשלב זה הרשות תתמקד בהכנת תשתית חקיקתית להסדרת פעילות הברוקר- דילר ובהמשך תבחן
הרשות הסדרה של ה"מועצה" כמוצע בהצעת החוק

הצעה לתיקון תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות) (תיקון) התש"ע-2010
סטטוס: נוסח העולה לדיון בועדת כספים