מה באתר האיגוד
עמוד ראשי > מועמדים לקבלת רישיון > מבחן חזרה גנרלית

מבחן חזרה גנרלית

מבחן חזרה גנרלית הינו מבחן אשר נערך על ידי איגוד יועצי ההשקעות ומנהלי התיקים בישראל ומבוצע כיומיים לפני המבחן האמיתי של הרשות לניירות ערך. המבחן הוא חזרה אחרונה לפני המבחן ונערך בתנאי מבחן אמיתיים. כל הפרטים והמועדים אודות מבחן החזרה הגנרלית מפורטים בדף זה.

אודות הבחינה הגנרלית
הבחינה הגנרלית אשר נערכת פעמיים בשנה ע"י איגוד יועצי ההשקעות ומנהלי התיקים בישראל מאפשרת לקהל הנבחנים והמועמשים לקבלת רישיון ייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקים לבחון עצמם בתנאי אמת יומיים לפני המבחן הגורלי. הבחינה נערכת בתנאים זהים לזו של הרשות לניירות ערך ומבוצעת בנוכחות בוחנים ונמשכת כשעתיים וחצי, זמן זהה לבחינה המקורית. לערך הבחינה פותרים מיטב המרצים בישראל את הבחינה בנוכחות הנבחנים כך שהבחינה מהווה גם חזרה לבחינת הרשות.

מבנה הבחינה הגנרלית
הבחינה הגנרלית בנויה על פי הפורמט הקובל ברשות ניירות ערך ומורכבת משאלות שנבנו במיוחד למועד הבחינה הקרובה. שאלות אלו נאספו ממיטב המכללות וממרכז ההכשרה של האיגוד ומבתססות על הערכה של סוגי השאלות שישאלו תוך ניסיון רב ממבחני עבר.

הנושאים הנבחנים
נכון להיום מפעיל איגוד יועצי ההשקעות ומנהלי התיקים בישראל בחינה בנושאים הבאים:
- אתיקה ודיני ניירות ערך
- מקצועית א'
- מקצועית ב'

מועדי הבחינות הקרובות
מועדי הבחינות יפורסמו כחודש לפני המועד המקורי של הבחינה מטעם רשות נירות ערך.