מה באתר האיגוד
עמוד ראשי > מועמדים לקבלת רישיון > נתונים וסטטיסטיקה

נתונים וסטטיסטיקה

 נתונים אודות מספר הנבחנים בבחנות הרשות לניירות ערך לפי מבחן, אחוזי המעבר , ערעורים בגין בחינות ומספר המתמחים בשנה.

נתונים אודות מספר הנבחנים
נכון לסוף שנת 2010 התמודדו כ 20,940 יחידים אשר מצויים בשלבי רישוי שונים. כ 4728 יחידים רשומים בתהליך לקבלת רישיון לייעוץ פנסיוני. 
ב 9,137 יחידות בחינה שהתקיימו במהלך שנת 2010 נבחנו 8,042 נבחנים, מתוכם עברו 4,792 את הבחינות בהצלחה עובדה אשר מעמידה את ממוצע המעבר בבחינות רשות ניירות ערך בכ 60% מעבר. 

אחוזי מעבר
ניתן לראות הבדל משמעותי באחוזי המעבר בין הסוגים השונים של בחינות הרשות לניירות ערך. להלן פירוט אחוזי המעבר לפי סוג הבחינה:
מבחן באתיקה ודיני ניירות ערך - מתוך 1971 ניגשים לבחינה עברו כ 1380 נבחנים באחוז מעבר של 70%.
מבחן בחשבונאות - מתוך 854 ניגשים לבחינה עברו כ 564 נבחנים באחוז מעבר של 66%.
מבחן סטטיסטיקה ומימון - מתוך 1001 ניגשים לבחינה עברו כ 510 נבחנים באחוז מעבר של 51%.
מבחן בכלכלה - מתוך 983 ניגשים לבחינה עברו כ 511 נבחנים באחוז מעבר של 52%.
מבחן מקצועית א' - מתוך 2259 ניגשים לבחינה עברו כ 1310 נבחנים באחוז מעבר של 58%.
מבחן מקצועית ב'- מתוך 969 ניגשים לבחינה עברו כ 513 נבחנים באחוז מעבר של 53%.