מה באתר האיגוד

משווקי השקעות

נתונים וסטטיסטיקה נתונים וסטטיסטיקה
במדינת ישראל ישנם כ 983 משווקי השקעות אשר מחזיקים ברישיון מטעם הרשות לניירות ערך. מתוך אלו המחזיקים ברישיון ישנם 604בעלי רישיון תקף ופעיל ו 379בעלי רישיון מותלה שאינו פעיל. לעומת מקצועות הייעוץ וניהול התיקים, בשנת 2010 נרשמה עליה  במספר מקבלי הרישיון מטעם הרשות לניירות ערך מרמה של 151 רישיונות...
קראו יותר >
זכויות וחובות בעלי רישיון לשיווק השקעות זכויות וחובות בעלי רישיון לשיווק השקעות
קיבצנו עבורכם את מכלול הזכויות והחובות הנוגעים ישירות למקצוע שיווק השקעות כפי שמוצגים בחוק, בתקנות ובעדכוני החקיקה האחרונים. חובת רישוי: לא יעסוק אדם בשיווק השקעות אלא אם כן הוא בעל רשיון משווק; יחיד בעל רשיון משווק רשאי לעסוק בשיווק השקעות כיחיד או כעובד בחברה שהיא בעלת רשיון משווק, או...
קראו יותר >
תקנות וחוקים הנוגעים למשווקי השקעות תקנות וחוקים הנוגעים למשווקי השקעות
משווק השקעות מחויב לפעול באיזון על שמירת טובת הלקוח במקביל להגשמת מטרות החברה אותה הוא משווק וזאת על מנת לבנות ללקוח את תיק ההשקעות האופטימלי עבורו. בעמוד זה ריכזנו את כל ההוראות הנוגעות לתפקידו של יועץ ההשקעות. חוקים והוראות הנוגעים למנהלי תיקי השקעות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק...
קראו יותר >
רשימת מעסיקים רשימת מעסיקים
רשימת המעסיקים במשק אשר פועלים בשיווק השקעות ומחזיקים ברישיון לכך מטעם הרשות לניירות ערך. משווק השקעות עובד לרוב בחברות לניהול תיקים, קרנות נאמנות או גופים אשר קיבלו רישיון לעסוק בשיווק השקעות. בישראל 164 חברות לניהול תיקי השקעות אשר מנהלות כ232 מיליארד שקל בשווי נכסים. את מנהלי התיקים נמצא לרוב...
קראו יותר >