מה באתר האיגוד
עמוד ראשי > משווקי השקעות > תקנות וחוקים הנוגעים למשווקי השקעות

תקנות וחוקים הנוגעים למשווקי השקעות

משווק השקעות מחויב לפעול באיזון על שמירת טובת הלקוח במקביל להגשמת מטרות החברה אותה הוא משווק וזאת על מנת לבנות ללקוח את תיק ההשקעות האופטימלי עבורו. בעמוד זה ריכזנו את כל ההוראות הנוגעות לתפקידו של יועץ ההשקעות.

חוקים והוראות הנוגעים למנהלי תיקי השקעות

חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון מס' 14), התש"ע-2010

הוראות לבעלי רשיון בקשר לחובות גילוי בנוגע לעבודות אנליזה

חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968

הוראות ליועצי השקעות בקשר להשתתפות בכנסים וקבלת מוצרים פרסומיים ממנהלי נכסים פיננסיים (נוסח חדש - 2010)

הוראות לבעלי רישיון בקשר לבירור צרכיו והנחיותיו של הלקוח, התאמת השירות לצרכים והנחיות אלו לפי סעיף 12 לחוק ורישום הפרטים לפי סעיף 13 לחוק, (נוסח חדש - 2010)


הצעות חוק

תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (דיווחים לרשות), התשע"א-2011

תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (דוחות), התשע"א-2011.

הצעת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, (תיקון - פעילות מתן ייעוץ השקעות), התשע"א – 2011 בעניין ייעוץ השקעות כללי.