מה באתר האיגוד
עמוד ראשי > מנהלי תיקי השקעות > רשימת מעסיקים

רשימת מעסיקים

רשימת המעסיקים במשק אשר פועלים בניהול תיקי השקעות ומחזיקים ברישיון לכך מטעם הרשות לניירות ערך.
מנהל תיקים חייב לעבוד בחברה בעלת רישיון לניהול תיקים ואינו יכול לעבוד כעצמאי. בישראל 164 חברות לניהול תיקי השקעות אשר מנהלות כ232 מיליארד שקל בשווי נכסים. את מנהלי התיקים נמצא לרוב בבתי השקעות.

להלן רשימת המעסיקים הגדולה במשק כפי שפורסם ע"י D&B המציג את שווי הנכסים המנוהלים בחברות ניהול התיקים וקרנות הנאמנות של אותם גופים: