מה באתר האיגוד

נתונים וסטטיסטיקה

במדינת ישראל ישנם 6385 יועצי השקעות אשר מחזיקים ברישיון מטעם הרשות לניירות ערך. מתוך אלו המחזיקים ברישיון ישנם 3960 בעלי רישיון תקף ופעיל ו 2425 בעלי רישיון מותלה שאינו פעיל.
בשנת 2010 נרשמה ירידה חדה של יותר מ 45% במספר מקבלי הרישיון מטעם הרשות לניירות ערך מרמה של 365 רישיונות חדשים בייעוץ השקעות בשנת 2009 לרמה של 198 רישיונות בלבד בשנת 2010.


כמה מרוויחים יועצי השקעות?

מאחר ויועץ השקעות עובד לרוב במסגרת של בנק שכרו תלוי בעיקר במדיניות השכר של הבנק אשר כולל חלוקה לדרגות שכר. ניסיון וותק הם שם המשחק וככל שהיועץ צובר יותר שנים כך עולה גם שכרו לרוב.

יועץ השקעות מתחיל: יועץ השקעות שסיים את תקופת ההתמחות שלו והחל לעבוד בסניף הבנק מרוויח סכום הנע בין 6,000 ש"ח ל 7,000 ש"ח וזאת במשך תקופה שבערך שנתיים. במקרים רבים אנו עדים לכך שעובדי בנק ביצעו את הכשרתם לייעוץ השקעות לאחר שכבר צברו ותק מסוים בבנק בתפקידים אחרים ועל כן 

יועץ השקעות מנוסה: לאחר תקופה של שנתיים שלוש מרוויח יועץ השקעות סכום שנע בין 8,500 ש"ח ל 12,000 ש"ח ותלוי בעיקר בדרגתו ובותק שצבר של היועץ במקום עבודתו.

יועץ השקעות ותיק: יועץ השקעות שכבר צבר ותק של מעל 10 שנים לפחות יכול להרוויח סכום הנע בין 13,000ש"ח ל 17,000ש"ח תלוי לרוב בבנק בו הוא עובד וכמובן בדרגה. 

תנאים נוספים: מאחר ורוב יועצי ההשקעות נמצאים במגרת של בנק הם זכאים כמקובל בגופים אלו למגוון רחב מאוד של הטבות לעובדים ורווחה אשר כוללים בין היתר: קרן השתלמות, הוצאות אשל, הוצאות רכב, הוצאות ביגוד ביטוחים וכיוצא בזה.


פיזור עובדים במשק:

יועצי ההשקעות במדינת ישראל מצויים רובם בבנקים. הבנקים עצמם אינם חייבים ברישיון ייעוץ השקעות אך העוסקים בייעוץ השקעות מטעמם חייבים ברישיון. מעבר לבנקים קיימים בישראל עוד 11 חברות פרטיות בעלות רישיון לייעוץ השקעות.